СТУДИРАЈ НАЈБОЉЕ! СТУДИРАЈ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ!

pre 10 meseci

У раду са дјецом у ризику и породицама у којима живе, знања стечена током студирања на Студијском програму за социологију су ми помогла и заокружила теорију (учену на факултету) са праксом (послом у струци)

Невена Јовановић је стекла академско звање дипломираног социолога 2014. године. Запослена је у Центру за социјални рад у Бијељини – одјељење Дневни центар за дјецу у ризику, на пословима стручног сарадника за рад са дјецом у ризику и руководилац Дневног центра за дјецу у ризику.

Учествовала је у имплементацији пројеката који се тичу рада са дјецом и помоћи маргинализованим породицама у сарадњи са разним организацијама, како домаћим на локалном нивоу, тако и страним (Гиз, ЕУ, УНДП, РеЛоаД, ОСЦЕ).

За студирање на Филозофском факултету Пале на Студијском програму за социологију, каже да је један лијеп период спознаје нечег тако познатог (наше свакодневице, друштвених односа, процеса, дјелатности, уопште друштва у цјелини и свега са чим се сусрећемо као јединке друштва), а у ствари нечег тако новог и опширног.

- Професори на Катедри за социологију су изузетно сарадљиви и спремни на помоћ студентима у смислу што бољег разумијевања и усвајања знања из ове области, што умногоме олакшава рад студентима током студирања. Мада, било је потребно свакако много рада и залагања током планиране четири године студија од стране самих нас, студената. Ово је заиста једна занимљива област од изузетног значаја за сваког појединца јер прожима све сфере живота људи, присутна је константно.  Такође, једна од предности студирања социологије је у могућности запошљавања у разним институцијама у нашој земљи, што је изузетно важно нагласити млађим генерацијама - каже Невена.

Један од интересантнијих предмета током студирања била јој је Социјална патологија, што јој је помогло у раду са дјецом у ризику.

- У раду са дјецом у ризику (дјецом са девијантним понашањем) и породицама у којима живе (претежно дисфункционалним, у стању социјалне потребе, гдје су неријетко присутне и разне болести зависности) знања стечена из овог, као и свих осталих предмета, су ми помогла и заокружила теорију (учену на факултету) са праксом (послом у струци) - наглашава Невена и нада се да својим, али и искуствима својих колега са факултета, може помоћи младима да се опредијеле за будућа занимања.

(Катедра за социологију)