СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

pre godinu

На овом студијском програму студенти стичу и усавршавају знање њемачког језика, изучавају њемачку књижевност и културно-политичку историју СР Њемачке. Студенти унапређују теоријска и практична знања из области превођења, методике наставе њемачког језика, те тиме стичу и звање професора њемачког језика и књижевности. Послије завршетка студија наши студенти могу да раде

На овом студијском програму студенти стичу и усавршавају знање њемачког језика, изучавају њемачку књижевност и културно-политичку историју СР Њемачке. Студенти унапређују теоријска и практична знања из области превођења, методике наставе њемачког језика, те тиме стичу и звање професора њемачког језика и књижевности.

Послије завршетка студија наши студенти могу да раде као: наставници и професори њемачког језика књижевности, лектори, судски тумачи, туристички водичи. Захваљујући стипендијама "DAAD" и "BAYHOST", наши студенти имају могућност путовања како у земље њемачког говорног подручја, тако и у друге европске земље.