СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПОЛИТИКОЛОГИЈУ И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

pre godinu

У оквиру Катедре за новинарство и политикологију на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву функционишу два студијска програма. Студијски програм за новинарство и Студијски програм за политикологију и међународне односе. Руководилац Катедре је доц.др Вук Вучетић, а секретар мр Стефан Вукојевић, виши асистент. Студијски програм првог циклуса студија, под

У оквиру Катедре за новинарство и политикологију на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву функционишу два студијска програма. Студијски програм за новинарство и Студијски програм за политикологију и међународне односе. Руководилац Катедре је доц.др Вук Вучетић, а секретар мр Стефан Вукојевић, виши асистент. Студијски програм првог циклуса студија, под називом Политикологија и међународни односи почиње са радом од 2016. године.

ЗАШТО УПИСАТИ ПОЛИТИКОЛОГИЈУ И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ?

Атрактивни студијски програми – Студијски програм за политикологију и међународне односе има два смјера. На крају треће године студенти одлучују да ли ће студирати Политикологију или Међународне односе. Студенти по завршетку студијског програма стичу знања из области политичке теорије, политичких система, политичког комуницирања, међународних односа и јавне управе, и оспособљени су за разумијевање и анализу политичких процеса у области друштва, власти и међународних односа.

Посјете институцијама – За студенте политикологије и међународних односа су често организоване посјете институцијама власти и другим значајним институцијама и невладиним организацијама. Такође, у плану је потписивање споразума са различитим институцијама власти и амбасадама гдје ће студенти моћи да обављају драгоцјену праксу.

Размјена студената – Велики број потписаних споразума које наш факултет има са факултетима у иностранству нуди могућност учешћа у програмима размјене студената.

Запослење – дипомирани студенти су оспособљени да раде:

 • У јавним предузећима, јавним установама и установама опште користи чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе;
 • У представничким институцијама Републике Српске, као и институцијама заједничког нивоа власти у БиХ;
 • У дипломатско-конзуларним представништвима и амбасадама;
 • Као сарадници за административне послове из надлежности заједничке, републичке и општинске/градске власти;
 • У институцијама јавне управе и локалне самоуправе;
 • Као стручни сарадници за односе са јавношћу у институцијама на свим нивоима власти;
 • У научноистраживачким институцијама у области политичких наука;
 • У основним и средњим школама као наставници на политиколошким предметима;

КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ И КОЈА СЕ ЗВАЊА СТИЧУ?

Студије трају четири године или осам семестара. У складу са одабраним смјером на четвртој години студенти по завршетку студија добијају звања: Дипломирани политиколог (240 ЕЦТС бодова) или Дипломирани политиколог – међународни односи (240 ЕЦТС бодова).

КОЈИ ДОКУМЕНТИ СУ ПОТРЕБНИ И КАКО ИЗГЛЕДА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ?

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству;
 • Оригинална свједочанства из средње школе;
 • Оригинална диплома о положеном матурском испиту;
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;

Пријемни испит подразумијева:

 • Тест опште информисаности (30 бодова);
 • Усмени испит из историје (20 бодова). Литература: уџбеници Историје од 1. до 4. Разреда Гимназије;
 • Бодови из средње школе (50 бодова)

За потребе боље информисаности о Катедри за новинарство и политикологију креиран је инстаграм налог „novinarstvoipolitikologija“. Све додатне информације могу се добити путем мејла: novinarstvo@ffuis.edu.ba и politikologija@ffuis.edu.ba