СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕАТРОЛОГИЈУ

pre godinu

Студијски програм за општу књижевност и театрологију основан је и лиценциран 2008. године, а наставни процес изводи се од школске 2008/2009. године. Студиј представља спој проучавања опште или свјетске књижевности и театролошких дисциплина као што су позориште, филм, продукција, глума, режија, сценарио. Изучавање свјетске књижевности подразумијева тумачење дјела највећих

Студијски програм за општу књижевност и театрологију основан је и лиценциран 2008. године, а наставни процес изводи се од школске 2008/2009. године. Студиј представља спој проучавања опште или свјетске књижевности и театролошких дисциплина као што су позориште, филм, продукција, глума, режија, сценарио.

Изучавање свјетске књижевности подразумијева тумачење дјела највећих свјетских и српских писаца, бављење теоријом и историјом литературе, књижевном критиком и упоредним проучавањем националних књижевности. По завршетку студија добија се звање дипломираног компаративисте и театролога.

Носилац квалификације дипломирани компаративиста и театролог је корисник законски заштићеног академског назива дипломирани компаративиста и театролог (Bachelor of General literature and theatre science major), који може обављати стручни посао у подручју за које је стекао назив.

Осим општег књижевног образовања, студијски програм омогућава стицање знања о позоришној, филмској, сликарској и музичкој умјетности, које су у темељном односу са књижевном умјетношћу, као и развијање креативних вјештина у области драматургије, режије и глуме.

Изучавање театролошких дисциплина подразумијева, осим теоријског, и практичан рад у позоришту, бављење историјом, теоријом и анализом филма, те савладавање основних прудуцентских, драматуршких, глумачких, сценских и редитељских вјештина.

Студијски програм за општу књижевност и театрологију такође подстиче и развијање критичког, аналитичког,  интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способност самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака. Студенти овог студијског програма имају добру проходност на европским универзитетима, тако да су похађали студијске програме и програме постдипломских студија на више европских универзитета, попут Петербурга, Прага, Поатјеа и др.

Свршени студент у звању дипломирани компаративиста и театролог има могућност запошљавања у позоришту, на телевизији, радију, културним центрима, новинским агенцијама, издавачким и осталим медијским кућама.

Свршени студент је оспособљен да обавља послове драматурга у позоришту и на телевизији; да обавља послове продуцента у позоришту, на радију и телевизији; обавља послове уредника (часописа, новина, у издавачкој кући, медијској кући); обавља послове књижевног критичара; обавља послове у издавачко-књижарској дјелатности; обавља послове културног сарадника; обавља кинотечке послове; ради као уредник културних програма и сарадник у медијима; уредник у издаваштву; књижевни критичар; помоћник режисера у позоришту и у РТВ кућама; продуцент у позоришту и у РТВ кућама, као и сценариста.