СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ГЕОПРОСТОРНИХ ОСНОВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

pre godinu

Ако одлучите да студирате на Катедри за географију Филозофског факултета Пале, упознаћете се са доста занимљивих курсева, а спектар области које су доступне будућим дипломираним географима и аналитичарима животне средине ће вас вјероватно изненадити.

Географија обухвата широке академске области проучавања које отварају доста могућности за вашу будућност. Ако одлучите да студирате на Катедри за географију Филозофског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву, упознаћете се са доста занимљивих курсева, а спектар области које су доступне будућим дипломираним географима и аналитичарима животне средине ће вас вјероватно изненадити.

Катедра за географију Филозофског факултета нуди нови студијски програм са два усмјерења:
1. Географија, општи смјер, на коме се стиче звање дипломирани географ и
2. Геопросторне основе животне средине, у коме географи могу проширити своја знања из области животне средине и добити звање дипломирани географ - аналитичар животне средине.

Знања која се стичу на овим студијским програмима помажу да се разумију основне компоненте физичког (природног) система (хидросфера, атмосфера, литосфера, биосфера, педосфера). Географи истражују планету Земљу, синтетишући своја знања о природном окружењу, са циљем разумијевања односа између физичког окружења и друштва, затим, просторне организације друштва, начина коришћења ограничених природних ресурса планете у циљу њихове одрживости.

Ово узбудљиво поље студирања укључује и могућност међународне размјене, којој студенти могу приступити преко програма "ERASMUS+" или "CЕEPUS" и која траје један или два семестра. Међународна размјена омогућава стипендиран боравак и студирање на некој од високошколских установа (земље Европске уније, Велика Британија, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Сјеверна Македонија и Турска) у оквиру студентске размјене на нивоу основних и мастер студија. У оквиру одабраних програма, студенти слушају предавања и полажу испите, који ће, по повратку на матични факултет, а у складу са планом и програмом студија, бити признати.

Катедра за географију већ има успостављену сарадњу са институцијама као што су: Универзитет у Вигу (Шпанија), Универзитет у Марибору (Словенија), Департман за геоекологију и климатологију Института за Географију и просторно планирање у Варшави (Пољска).

Студирај на Катедри за географију и сазнај како је најбоље живјети у складу с природом и како  управљати природним ресурсима који ће човјеку бити корисни, а природи мање штетни.