УСКЛАЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СА ЕВРОПСКИМ НОРМАМА

pre godinu

Циљ Приједлога закона о високом образовању јесте усклађивање домаћег система са промјенама у европском високом образовању, а законским одредбама прописани су нивои и врсте образовања.


Циљ Приједлога закона о високом образовању јесте усклађивање домаћег система са промјенама у европском високом образовању, а законским одредбама прописани су нивои и врсте образовања.
Приједлогом закона о високом образовању уређују се циљеви и принципи високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, те општа начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, наведено је у образложењу законског рјешења, које би Народна скупштина Републике Српске требало да разматра 16. јуна.

Законским одредбама уређују се и образовна, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, као и финансирање високошколских установа.

Током примјене важећег Закона показало се да одређена законска рјешења треба прецизније, јасније или другачије уредити.

Показало се да поступак акредитације, који је важећим Законом прописан као необавезан, треба прописати као обавезу свим високошколским установама, да би била обезбијеђена већа препознатљивост, проходност, упоредивост и квалитет домаћих високошколских квалификација ван граница Републике Српске и БиХ.

(СРНА)