ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ИНТЕНЗИВИРА СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ

pre godinu

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву учествоваће у организовању Правне клинике „Учење вјештине заступања у кривичном поступку“. Циљ ове правне клинике је да студенти буду оспособљени да дјелују као будући практичари у правосуђу – као судије, тужиоци или адвокати. Учешће у раду правне клинике студенти ће крунисати коначним испитом у форми

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву учествоваће у организовању Правне клинике „Учење вјештине заступања у кривичном поступку“. Циљ ове правне клинике је да студенти буду оспособљени да дјелују као будући практичари у правосуђу – као судије, тужиоци или адвокати.

Учешће у раду правне клинике студенти ће крунисати коначним испитом у форми симулације цијелог тока главног претреса кривичног поступка. Током пројекта, студенти ће похађати предавања на бази специјализованих курикулума, имати предавања и подршку правних практичара, посјећивати судове и посматрати суђења.

Правни факултет организује правну клинику у сарадњи са Националним центром за државне судове (NCSC) – Канцеларија у БиХ, непрофитном организацијом са сједиштем у САД, која се бави унапређењем правосудне администрације у САД и широм свијета.

Студенти ће развити аналитичке способности и вјештине излагања и детаљно се упознати са практичним аспектима правосудног система Босне и Херцеговине. Такође, полазници СЛП клинике ће имати  јединствено искуство које није доступно већини студента права у регији, и тиме добити компаративну предност на тржишту рада.

Ова активност представља наставак богатих активности на Правном факултету у виду организовања студентске праксе у институцијама (судови, Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове, Правобранилаштво БиХ, Правобранилаштво Републике Српске, и др.).

Више информација о овим активностима на: https://www.pravni.ues.rs.ba/upis.

(Катера)