ОБЈАВЉЕНО ТРЕЋЕ КОЛО КРИТИЧКОГ ИЗДАЊА ДЈЕЛА ИВЕ АНДРИЋА

pre godinu

Критичка издања Андрићеве збирке приповијетки сада се налазе пред културном и научном јавношћу.

Критичка издања Андрићеве збирке приповијетки „Кућа на осами“ у два тома, које је приредила Марија Благојевић, збирка лирске прозе „Екс понто“, који је приредила Јана Алексић, „Немири“ приређивача Милана Алексића, као и лирика приређивача Милана Потребића, сада се налазе пред културном и научном јавношћу.

У Критичком издању установљава се основни текст Андрићевих дјела према текстолошким принципима, уз апсолутно поштовање пишчеве воље, реконструишу околности Андрићевог рада на збиркама и пјесама и доноси обиље грађе о његовом животу и стваралаштву.

Нова издања откривају распоне Андрићеве осјећајности и идеја, спајајући дјела која су обиљежила почетак његовог књижевног стваралаштва са великом завршницом пишчевог рада на приповијетки, као језгру његове умјетности, саопштено је из „Задужбине“.

Будући да је „Задужбина“ у претходна два кола, објављена 2017. и 2018. године, штампала критичко издање његових приповијетки из збирки и оних ван њих, са Трећим колом српска култура је у 15 књига добила критичко издање цјелокупног корпуса Андрићевих приповијетки и лирских дјела.

Издавање Трећег кола Критичког издања дјела Иве Андрића је, као и претходна два, подржало Министарство културе и информисања Србије.

(РТРС)