ОБЈАВЉЕНА КЊИГА "ФИЛОЗОФИЈА И НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ" ПРОФ. ДР МИШЕ КУЛИЋА

pre 3 meseca

Књига разматра процес ликвидације критичког и слободног мишљења филозофије и других друштвених и хуманистичких наука с краја XX и почетка XXI вијека, као посљедице неолибералне апсолутизације тржиша и профита.

У издању Српског филозофског друштва објављена је књига проф. др Мише Кулића: Филозофија и неолиберализам (студије о тенденцијама укидања смисла науке, образовања и друштва).

Књига разматра процес ликвидације критичког и слободног мишљења филозофије и других друштвених и хуманистичких наука с краја XX и почетка XXI вијека, као посљедице неолибералне апсолутизације тржиша и профита.

Питања губитка теорије и критичког смисла идеје ума, промјена идеје слободе у послушну идеју модернизације, однос глобализације и свемоћ нарастајућег технолошког, тоталитарног ума који угрожава саму природну супстанцију опстанка човјека припадају наглашеним ауторовим разматрањима у овој књизи.

Значајно место у филозофским разматрањима Мише Кулића имају и студије које тематизују неолибералне, тоталитарне тржишне претпоставке болоњске концепције универзитета, које аутор види као стварно извориште кризе савременог универзитета и његовог претварања у послушни сервис капитала. У тој новој слици свијета универзитет постаје не мјесто слободне креације знања, већ мјесто у којем треба да се као у неком биолошком инкубатору рађају послушни и немислећи појединци. Ова глобална колонијална епистемологија у структури неолибералног болоњског универзитета, како истиче Кулић, снажно упозорава да се крећемо ка глобалном друштву потпуне контроле, когнитивном капитализму, дигиталној као наводно четвртој индустријској револуцији, односно ка тоталитарном "друштву знања" у којем ће једино знање бити технолошко и информатичко знање.