ИСТОРИЈАТ КАТЕДРЕ ЗА СРБИСТИКУ

pre godinu

Одлуком Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву, 14. септембра 1992. године („Службени гласник Републике Српске“) 1993. године обновљен је рад Филозофског факултета у Источном (тада: Српском) Сарајеву гдје се формирају  двије   катедре: катедре за српски језик и српску књижевност, и катедре за педагогију и

Одлуком Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву, 14. септембра 1992. године („Службени гласник Републике Српске“) 1993. године обновљен је рад Филозофског факултета у Источном (тада: Српском) Сарајеву гдје се формирају  двије   катедре: катедре за српски језик и српску књижевност, и катедре за педагогију и психологију. Ове катедре, а самим тим и обновљени Филозофски факултет, почеле су са радом уписом прве генерације студената,  у школској 1994/1995. години.

Тако је Катедра за српски језик и књижевност поновила свој оснивачки статус који је имала и при оснивању Филозофског факултета у Сарајеву 1950. године. Наиме, Катедра за српскохрватски језик и југословенске књижевности била је једна од катедри које су установљене приликом оснивања Филозофског факултета у Сарајеву 1950. године. Та катедра је 1959. године прерасла у двије катедре: Катедру за српскохрватски језик, и Катедру за историју југословенских књижевности. Године 1971. те су катедре промијениле назив у: Одсјек за јужнословенске језике, и Одсјек за историју југословенских књижевности.

При реоснивању Филозофског факултета 1993. године два одсјека с различитом хијерархизацијом језика и књижевности поново су уједињена у исту катедру, тј. успостављен је паралелизам са стањем приликом првог оснивања  Филозофског факултета у Сарајеву. Уједињењем Одсјека за јужнословенске језике и Одсјека за историју југословенских књижевности формирана је заједничка Катедра за српски језик и српску књижевност. На Катедри за српски језик и српску књижевност, обје дисциплине, и српски језик и српска књижевност имају статус главних предмета.

Школске 2006/2007. године  Катедра за српски језик и српску књижевност промијенила је назив у Катедру за српски језик и књижевност.
На Катедри за српски језик и књижевност покренут је и први постдипломски студиј на новообновљеном Филозофском факултету. Студиј није конципиран као искључиво србистички него као општефилолошки, тако да је то био постдипломски студиј за све филолошке дисциплине које су се изучавале на Филозофском факултету у Источном Сарајеву. Студиј је имао два смјера: лингвистика и књижевност. Сагласност на покретање постдипломских студија из лингвистике и књижевности дало је Министарство просвјете Републике Српске од 15. 10. 2001. године.

Од академске 2011/2012. године реализује се наставни процес и на другом циклусу болоњских студија са излазним профилом мастер српског језика и књижевности.
На Катедри за србистику покренуте су прве докторске студије филологије. Сагласност на покретање докторских студија дало је Министарство науке Републике Српске oд 27. 01. 2014. Докторске студије нису конципиране као искључиво србистичке него као општефилолошке, тако да су то студије за све филолошке дисциплине које се изучавају на Филозофском факултету у Источном Сарајеву.

Основна сврха студијског програма Докторских студија из језика и књижевности јесте образовање за доктора филолошких наука. Сврха реализације овог студијског програма трећег степена је да омогући формирање и усавршавање квалитетног научног кадра, који ће подстицати развој изучавања филологије, лингвистике и теорије књижевности, компетентних за научно-истраживачки рад, као и стручно оспособљених сарадника у домаћим, али и иностраним научним установама.