КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

pre godinu

Од академске 2007/08.године, Катедра за социологију дјелује самостално, као једнопредметни студиј, са излазним профилом дипломирани социолог. Кроз процес модернизације студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву, Катедра за социологију је од  академске 2017/18. године, покренула још један излазни профил, у области социјалног рада, са излазним профилом дипломирани

Од академске 2007/08.године, Катедра за социологију дјелује самостално, као једнопредметни студиј, са излазним профилом дипломирани социолог. Кроз процес модернизације студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву, Катедра за социологију је од  академске 2017/18. године, покренула још један излазни профил, у области социјалног рада, са излазним профилом дипломирани социјални радник. http://www.ff.ues.rs.ba/o-studijskom-programu-sociologija-sa-socijalnim-radom/

Образовање на овој катедри омогућава студентима озбиљан и темељит увид како у најзначајније теме и проблеме друштва, стварајући претпоставке за разумијевање огромног искуства наталоженог у историјскомразвоју социологије као и образовање за социјални рад које је неопходно за бројне и сложене улоге социјалног рада у савременом друштву.

Кроз два излазна профила, дипломирани социолог и социјални радник, студентима се омогућава стицање наставничких знања и вјештина потребних за креативно укључивање у наставни процес, научно утемељена знања неопходна за разумијевање феномена модерног друштва, друштвених процеса и промјена, као и стицање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији професионалне улоге, сврхе и метода рада.

Социјални радници раде у центрима за социјални рад, али и многим установама социјалне заштите за дјецу, одрасле и старије особе те у казнено-поправним установама. Усмјерени су ка окупационој или радној терапији штићеника, њиховом слободном времену, сарађујући с центрима за социјални рад, судовима и другим службама. Катедра за социологију обезбиједила је својим студентима и обављање праксе у неким од социјалних установа у Источном Сарајеву и заводима за бригу о социјално осјетљивим и угроженим категоријама.

Према Правилнику Министарства здравља и социјалне заштите РС, од 2017. године социјални радници могу самостално дјеловати и у приватној сфери пружајуци услуге савјетовања.