КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

pre godinu

Катедра за психологију Филозофског факултета у Палама основана је 17. априла 2002. године. У својих осамнаест година постојања школовала је велики број дипломираних психолога, магистара и доктора психолошких наука. Наставници и асистенти Катедре, као и студенти који су завршили студиј, остварили су запажене научне резултате, објавивши велики број научних радова,

Катедра за психологију Филозофског факултета у Палама основана је 17. априла 2002. године. У својих осамнаест година постојања школовала је велики број дипломираних психолога, магистара и доктора психолошких наука. Наставници и асистенти Катедре, као и студенти који су завршили студиј, остварили су запажене научне резултате, објавивши велики број научних радова, монографија и уџбеника из различитих области психологије, те на тај начин допринијели развоју психологије у нашој земљи и шире.

Кроз основни студиј психологије студенти стичу основна теоријска знања и различитих грана психологије, попут развојне психологије (интензивно проучавање развоја психичких функција кроз дјетињство и адолесценцију), психологије личности (врсте, природа и начини мјерења индивидуалних разлика међу особама), социјалне психологије (понашање људи у социјалним групама и процеси који се одигравају у групама), психометрије (принципи конструисања и вредновања психолошких тестова и инструмената) итд.

Стечена знања повезују и примјењују у низу практичних психолошких дисциплина које су такође предмет проучавања на нашем студију, од клиничке психологије (дијагностификовање и третман менталних болести и поремећаја), преко педагошке (процеси учења и улога ученика у школском колективу) до психологије рада и организације (одабир запослених, савјетовање младих о избору запослења, итд.).

На студију су заступљене и уже и специфичније психолошке дисциплине, попут психологије ометених у развоју, психологије менталног здравља (процјена позитивних квалитета и капацитета особе; учење најефикаснијег начина рјешавања проблема и превазилажења негативних емоција), психологије осјета и перцепције итд.

Катедра за психологију има и развијену сарадњу са локалним установама, као што су  центри за ментално здравље, основне и средње школе, у којима студенти могу обављати професионалну праксу и пројекте попут писања клиничке студије случаја или професионалне оријентације ученика завршних разреда.

Већ дужи низ година наши студенти редовно учествују у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“, гдје врше улогу координатора група дјеце из рањивих категорија становништва за вријеме њиховог рекреативног боравка на приморју. Такође су дужи низ година организоване студијске посјете Психијатријској болници “Подроманија”, Казнено-поправном заводу „Кула“, Терапијској заједници “Кампус за лијечење овисности”, Удружењу за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Сунце“.

По завршетку студија студенти стичу звање дипломираног психолога и оспособљени су за широк спектар послова које обавља психолог, попут професионалног савјетовања, примјене различитих психолошких тестова, писање стручног налаза и мишљења, вршења процјене интелигенције и структуре личности, процјену радне способности и селекцију запослених, и слично. Радне организације у којима дипломирани психолог може наћи запослење су многобројне и варирају од домова здравља, центара за ментално здравље и за социјални рад, преко вртића и школа, па све до кадровских служби компанија и различитих НВО организација посвећених раду са рањивим популацијама.

Особине које вреднујемо и очекујемо од студената јесу иницијатива, интелектуална радозналост, те аутентична заинтересованост за рад на себи и за изазове са којима се суочавају други. Кроз свој рад настојимо да подстакнемо студенте да диференцирају своја интересовања у области психологије и одреде којим путем желе да усмјере своју каријеру, било да је у питању клиничка психологија и рад са пацијентима, или каријера научног радника, или стручног сарадника у сектору људских ресурса.

Катедра за психологију нуди и мастер студиј. Основни циљ мастер студија је да се студенти кроз избор специфичних група изборних предмета, из категорије клиничке, школске и психологије рада, даље специјализују и продубе своја знања у области којој их привлачи и у којој су евентуално нашли запослење.