КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

pre godinu

Катедра за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву баштини насљеђе оних катедри са Филозофског факултета у Сарајеву које су окупљале научне раднике из области педагогије и сродних области. Кроз теоријску и практичну обуку, студиј педагогије припрема студенте за успјешно суочавање са различитим изазовима које носи бављење васпитно-образовним радом. По

Катедра за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву баштини насљеђе оних катедри са Филозофског факултета у Сарајеву које су окупљале научне раднике из области педагогије и сродних области.

Кроз теоријску и практичну обуку, студиј педагогије припрема студенте за успјешно суочавање са различитим изазовима које носи бављење васпитно-образовним радом. По завршетку овог студијског програма студенти ће бити припремљени за обављање различитих послова у области васпитања и образовања те тако бити пожељни кандидати за запошљавање на овом пољу. Имајући на уму карактеристике савременог свијета, студијски програм је тако конципиран да оспособи студенте да користе савремене приступе образовању и васпитању те да код других развијају свијест о значају континуираног учења, освјежавања професионалних знања и ширења опште културе и да им пружају стручну помоћ у томе.
Завршен студиј педагогије омогућује студентима запошљавање у свим васпитно-образовним установама, свих врста и нивоа и у осталим институцијама које се у дјелокругу свог рада, једним дијелом, баве и васпитно-образовним радом (домови, друштвени центри, савјетовалишта, институције културе, рекреације и религије, медији, институције јавног реда и сигурности, институције одбране, институције у области економије, институције из области екологије, опште јавне услуге, здравствене установе). Такође, завршетком овог студија, студенти стичу могућности наставка на другом циклусу студија педагогије.

Студиј педагогије другог циклуса оријентисан је на теоријско и практично оспособљавање студената да планирају, програмирају и прате васпитно-образовни рад са посебним нагласком на истраживачки приступ тим активностима. У односу на први циклус студија, који је више стручно оријентисан, други циклус студија има наглашенију оријентацију ка оспособљавању студената за научно-истраживачки рад. По завршетку овог циклуса студија, студенти су, осим за практични рад у области васпитања и образовања, оспособљени и да наставе докторске студије.