КАТЕДРА ЗА НОВИНАРСТВО И ПОЛИТИКОЛОГИЈУ

pre godinu

На Катедри за новинарство и политикологију очекује се, до почетка нове академске године, акредитација два иновирана студијска програма, за новинарство и односе с јавношћу и политикологију. Потреба за образовањем кадрова ових профила је неупитна, с аспекта задовољења друштвеног развоја, али и настојања да се креира у науци утемељен профил будућих

На Катедри за новинарство и политикологију очекује се, до почетка нове академске године, акредитација два иновирана студијска програма, за новинарство и односе с јавношћу и политикологију. Потреба за образовањем кадрова ових профила је неупитна, с аспекта задовољења друштвеног развоја, али и настојања да се креира у науци утемељен профил будућих посленика у јавној сфери.

На Студијском програму за новинарство биће два излазла профила, дипломирани новинар и дипломирани комуниколог за односе с јавношћу. Новинарство, као темељна одредница овог студијског програма, и даље ће радити на стварању младих новинара као четвртог стуба демократије, дакле, суштински образованих и компетентних посленика јавне ријечи. Односи с јавношћу су, у савременом информационом друштву, субјект готово сваке комункације, креатор и инспиратор друштвених и политичких односа с значајним утицајем на јавно мњење. Обавеза једног стручно и научно профилисаног сегмента високообразовног процеса, као што је Катедра за новинарство и политикологију, јесте да обезбиједити школовање стручњака за односе с јавношћу.

На Катедри за новинарство и политикологију, у наставном плану, обезбијеђен је оптималан омјер комуникологије и новинарства и фундаменталних наука, с квалитетно организованом практичном наставом која се реализује у познатим медијским кућама у Источном Сарајеву, Републици Српској и БиХ.