КАТЕДРА ЗА МАТЕМАТИКУ

pre godinu

Катедра за математику Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву основана је 2000. године под називом Одсјек за математику. Током свог рада Катедра за математику је радила под називом Катедра за математику и рачунарство и Катедра за математику, рачунарство и физику. Одсјек за математику је основан након добијања сагласности Министарства просвјете

Катедра за математику Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву основана је 2000. године под називом Одсјек за математику. Током свог рада Катедра за математику је радила под називом Катедра за математику и рачунарство и Катедра за математику, рачунарство и физику.

Одсјек за математику је основан након добијања сагласности Министарства просвјете  од 02.08.2000. године. Сљедећи наставни план и програм Математике и рачунарство направљен је у духу болоњског процеса у оквиру реформе високог образовања, и почиње да  се примјењује од школске 2006./2007. године. Од 2009./2010. школске године почиње са извођењем модернизовани студијски програм првог циклуса Математике и рачунарства, као и нови студијски програм Математике и физике, који су у употреби до данас. Студијски програми се изводе у сарадњи Катедре за математику, Катедре за физику и Катедре за рачунарске науке и системе.

Упоредо са додипломским студијама, од оснивања Катедре за математику извођене су и постдипломске студије Математике, са усмјерењима: Алгебра и геометрија, Анализа, Примијењена математика и Методика наставе математике.
Од 2008./2009. школске године су у употреби студијски програми другог циклуса: Математика и рачунарство (са усмјерењима Мастер математике и Мастер информатике) и Математика и физика (са усмјерењима Мастер математике и Мастер физике).

Од 2019./2020. академске године Катедра за математику је почела са извођењем болоњских докторских студија Математике. И прије акредитовања болоњских докторских студија, на Катедри за математику је одбрањен велики број докторских дисертација, под менторствима професора Катедре за математику и гостујућих стручњака.