КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

pre godinu

Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву првенствено је основана као Одсјек за географију, након добијања Сагласности Министарства просвјете, 05. новембра 1999. године, и Одлуке о прихватању сагласности Вијећа Универзитета у Српском Сарајеву, 24. децембра 1999. године. У току извођења наставног процеса на основном студију СП Географија радило

Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву првенствено је основана као Одсјек за географију, након добијања Сагласности Министарства просвјете, 05. новембра 1999. године, и Одлуке о прихватању сагласности Вијећа Универзитета у Српском Сарајеву, 24. децембра 1999. године.

У току извођења наставног процеса на основном студију СП Географија радило се према различитим наставним плановима. Први наставни план био је активан од академске 1999/2000. Промијењен је увођењем болоњског система студија 2006/2007, потом 2009/2010 (СП Туристичка географија) и 2012/2013. Тренутно актуелни наставни план изводи се од академске 2019/2020. године и нуди могућност студија на два модула:
географија (излазни профил: дипломирани географ) и  геопросторне основне животне средине (излазни профил: дипломирани географ- аналитичар животне средине).

У протеклом периоду, бројни наставници и сарадници дали су допринос развоју Катедре, учествујућу у наставном и научном раду на Катедри. Најбројнији су били професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Бањалуци, али и других Универзитета у окружењу.