ФИЛОЗОФИЈА

pre godinu

Одсјек за филозофију и социологију покренут је академске 2000./2001. године. Након 2008. године, Катедра за филозофију наставља свој рад самостално. У оквиру Студијског програма за филозофију, који се изучава на сва три нивоа студија: I ниво - основни студиј, II ниво -мастер студиј и III ниво - докторски студиј

Одсјек за филозофију и социологију покренут је академске 2000./2001. године. Након 2008. године, Катедра за филозофију наставља свој рад самостално.

У оквиру Студијског програма за филозофију, који се изучава на сва три нивоа студија: I ниво - основни студиј, II ниво -мастер студиј и III ниво - докторски студиј филозофије. Докторски студиј филозофије је једини докторски студиј у Босни и Херцеговини, те на тај начин пружа студентима и асистентима, као и свима који  су онемогућени на својим матичним факултетима, прилику за континуирано образовање, напредовање и усавршавање из области филозофских истраживања.

У оквиру Катедре за филозофију дјелује и  Филозофско друштво „Logos“, које се истиче као суорганизатор научних скупова и симпозијума у земљи и региону. Задатак друштва је да развија сва подручја филозофског рада, сарађује са сличним филозофским и културним организацијама, унапрјеђује образовање својих чланова, али посебно се истиче развијање критичке свијести и слободног мишљења у свим питањима која се тичу филозофије и друштва.

Катедра за филозофију са поносом може да се похвали иницијативом за одржавање и самом организацијом научних скупова под заједничким именом „Критичка разумијевања савременог универзитет“, на којој су учешће узели еминентни стручњаци из области филозофије и других хуманистичких наука: 2018. „Идеја филозофског факултета и савремени универзитет“, 2019. „Национални идентитет и болоњска концепција универзитета“.

Наставни кадар Катедре се свих нивоа овог студијског програма пружа студентима квалитетно образовање из филозофије, па самим тим и познавање темеља и свих других наука које се налазе под окриљем Филозофског факултета, настојећи да оспособи и произведе академске грађане који ће имати свеобухватно знање и мултидисциплинарни приступ стварности. Под тим  се подразумијева промишљање свих проблема у друштву, култури, науци, економији, религији, умјетности, техници, сазнању  и свим другим областима које се обраћају филозофији.