СТУДИЈЕ ГЕОГРАФИЈЕ И ГЕОПРОСТОРНИХ ОСНОВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ако одлучите да студирате на Катедри за географију Филозофског факултета Пале, упознаћете се са доста занимљивих курсева, а спектар области које су доступне будућим дипломираним географима и аналитичарима животне средине ће вас вјероватно изненадити.

pre godinu